logo-admin
ANSÖKNINGSFORMULÄR
Till uttagningskommittén vid Svenska studenthemmet i Paris
Maison des étudiants suédois
Cité Internationale Universitaire de Paris
7 F bd Jourdan, 75014 Paris


Undertecknad söker härmed studentboende i Cité internationale universitaire de Paris, inför läsåret.


Steg 1 : Personuppgifter

Om du redan är inskriven, fyll i e-post och lösenord. Tryck sedan på Sök.

E-post
Lösenord (Jag har glömt mitt lösenord)


Om du inte är inskriven, fyll i dina personuppgifter och tryck på OK.

E-post Lösenord
Efternamn Förnamn
Nationalitet Adress
Postnummer Postort
Land
Kvinna      Man
Telefon Mobiltelefon  
Födelsedatum (dd/mm/åååå)   Födelsestad

Steg 2: Ansökan

När du fyllt i dina personuppgifter kan du fylla i din ansökan.


Jag ansöker om rum
från den.


Välj datum
(dd/mm/åååå)


Till den.


Välj datum
(dd/mm/åååå)

Studier Inskriven vid
Kandidat Antal slutförda terminer vid ankomstdatum
Master Antal slutförda terminer vid ankomstdatum
annat
Doktorand    Post-doktorand  
Planerade studier vid
Studiemål för vistelsen:

Uppge om det är första, andra eller tredje året du söker för.
Tidigare resident Ja  
Referenser
Kontaktperson om du blir allvarligt sjuk (Namn, adress, telefon , e-post)
Jag accepterar att deltaga i Citéns utbyte mellan husen

Handlingar (Skall skickas i PDF- format.)
Motivationsbrev
Universitets - och/eller högskolebetyg
Examensbevis
Rekommendationsbrev (från universitetslärare eller andra relevanta personer)
Antagningsbesked från ditt franska lärosäte
CSN:s beslut om studiemedel
Kopia på svenskt pass
Foto
Budget för uppehållet per månad

Om vissa dokument fattas vid ansökningstillfället kan du sända dessa senare till
contact@maisondelasuede.org
Jag har läst och godkänner ordningsföreskrifterna för Svenska studenthemmet